Luvut 17 - 20 (substantiivit)

  • Luku 17: Boris Sokolov
  • Luku 18: Elisa, Lumikki, Tuukka ja Kasper Elisan kotona
  • Luku 19: Terho Väisänen
  • Luku 20:Elisa, Lumikki, Tuukka ja Kasper Terho Väisäsen tietokoneella

Tehtävät:

  • Etsi substantiivit.
  • Tee monivalintatehtävät.Etsisubstantiivit17-20.pdf
Complete and Continue