Luvut 1 - 4 (verbit)

Kirja alkaa!

  • Ensimmäinen luku kertoo Nataliasta.
  • Toisessa luvussa tapaat Elisan, Tuukan ja Kasperin.
  • Kolmannessa ja neljännessä luvussa pääosassa on Lumikki.

Tehtävät:

ETSIVERBIT1-4.pdf
Complete and Continue